Inspirationsbesøg på Regionshospitalet i Viborg

Sundhedsstrukturkommissionen besøgte den 1. november 2023 Viborg, hvor kommissionen blev klogere på bl.a. det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

På besøget på regionshospitalet i Viborg blev der bl.a. holdt oplæg om tværsektoriel hospitalsbehandling i eget hjem og tværsektorielt samarbejde om de mest udsatte svært psykisk syge borgere.

Kommissionen hørte også om det kommunale akutområde, som i Viborg Kommune er organiseret med et akutteam, akutpladser og andre midlertidige døgnpladser, hvor indsatsen ydes i tæt samspil med hjemmesygeplejen, praktiserende læge/vagtlæge og hospitalet.

Dagen rummede også yderligere spændende oplæg om Fælles Sundhedsvisitation, Projekt Livets Afslutning, samt hvordan hospitalet og praksislægerne samarbejder om hurtig og målrettet træning af udvalgte fod og ankellidelser.

Billeder fra besøg. Fotograf: Agata Lenczewska-Madsen