Inspirationsbesøg i Thisted

Sundhedsstrukturkommissionen besøgte den 19. september 2023 Thisted for at høre mere om lægedækning i området og klyngesamarbejdet mellem kommuner, regionen og de praktiserende læger.

På besøget i Thisted blev kommissionen klogere på det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, region og hospitaler i Sundhedsklynge Vest, hvor der blev holdt oplæg om både indlæggelser i eget hjem og fælles ansættelse mellem kommunen og hospitalet.

Kommissionen hørte også om, hvordan Aalborg Universitetshospital i Thisted førhen har haft udfordringer med lægedækning, men nu har stor succes med at tiltrække yngre læger – bl.a. gennem KBU-forløb, forskningsmuligheder og introduktionsture til lokalområdet.

Dagen rummede mange spændende drøftelser af, hvordan samarbejdet i sundhedsklyngerne kan styrkes yderligere, og hvordan der sikres større sammenhæng i det nære sundhedsvæsen.

Foto af kommissionsmedlemmer på tur
På billedet ses fra venstre: Hospitalsdirektør ved Aalborg Universitetshospital Jens Ole Skov, Sygeplejefaglig direktør ved Aalborg Universitetshospital Lisbeth Lagoni, Kommissionsmedlem Dorthe Crüger, Regionsrådsformand i Region Nordjylland Mads Duedahl, Kommissionsformand Jesper Fisker, Kommissionsmedlem Sidsel Vinge