På besøg i Københavns Kommune

Kort om besøget.

29. juni besøgte formand for Sundhedsstrukturkommissionen Jesper Fisker og medlem af kommissionen Jakob Kjellberg Københavns Kommune. Med på besøget var sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Kommissionen besøgte bl.a. Center for Diabetes og Hjertesygdomme, hvor formålet bl.a. var at høre om tværsektorielt samarbejde. Centret åbnede i sommeren 2016 og er Danmarks første specialiserede kommunale rehabiliteringsenhed for borgere med type 2-diabetes. Centret er senere udvidet, så det i dag også indeholder rehabiliteringstilbud til borgere med hjertesygdom. Formålet er at gøre det nemmere for borgerne at håndtere livet med kronisk sygdom samt mindske risikoen for følgesygdomme og forværringer.

Kommisionsmedlemmerne besøgte også Center for Rehabilitering og Akutpleje for bl.a. at se Københavns Kommunens midlertidige pladser, som henvender sig til borgere, der i en periode har brug for ekstra sygepleje, lindring og rehabilitering uden for hjemmet.

Billeder fra besøg:

  Visning af tavle

Medarbejder fortæller om tavlen

Medarbejder fortæller