Inspirationsbesøg i Region Sjælland

Den 15. november besøgte formand for Sundhedsstrukturkommissionen Maribo og Nykøbing Falster i Region Sjælland.

Kommissionen besøgte først distriktspsykiatrien, hvor de hørte om Onlineklinikken, som blev etableret i foråret 2021. I Onlineklinikken, som ligger i København, er der ansat speciallæger i psykiatri og hoveduddannelseslæger, som varetager behandlingen af patienter, der er tilknyttet Distriktspsykiatrierne særligt i den sydlige del af Region Sjælland, hvor det traditionelt set har været svært at rekruttere psykiatere. Kommissionsmedlemmerne hørte desuden om erfaringerne med og organiseringen af Region Sjællands lægevagt, som gik i luften i oktober 2022.

Efterfølgende besøgte kommisionsmedlemmerne Nykøbing Falster Sygehus, hvor de hørte om regionens indsatser for at sikre lægedækning i yderområder og fik et oplæg ved alment praktiserende læge, Christina Svanholm, som driver Nysted Lægehus. Derudover hørte medlemmerne om løsninger på Nykøbing Falster sygehus om sygehusets samarbejde med psykiatrien i akutafdelingen samt sygehusets samarbejde med praktiserende læger i området. Dagen blev afsluttet med et møde i Sundhedsklyngen.