Program for Sundhedstopmødet 2023

Topmødet holdes den 8. december 2023 på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde.

Program for dagen:

Kl. 09.15-09.45 - Morgenmad

Kl. 09.45-12.15
(inkl. pause)

Kl. 09.45 - Velkomst
Velkomst v. formand for Sundhedsstrukturkommissionen Jesper Fisker

Kl. 09.55 – Hvorfor er der brug for en sundhedsstrukturkommission?
Tale v. Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde  

Kl. 10.10 – Hvad oplever patienterne i mødet med sundhedsvæsenet?
Oplæg v. Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, antropolog, cand.scient. & PhD

Kl. 10.35 – Hvilke perspektiver er der i at flere opgaver løses i det nære sundhedsvæsen – og hvad vil det kræve?
Paneldrøftelse:
Bolette Friderichsen, praktiserende læge og formand for DSAM
Finn Rønholt, kommunal læge på Gladsaxe midlertidige pladser
Jesper Juul Larsen, cheflæge på Nordsjællands Hospital
Helen Kæstel, sygeplejechef i Aalborg Kommune

Kl. 11.05 - Pause

Kl. 11.20 – (Hvorfor) er den nuværende organisering af sundhedsvæsenet utidssvarende?
Oplæg v. Jørgen Grønnegård, statskundskab, professor emeritus 

Kl. 11.40 – Hvad kan vi lære af udlandet?
Oplæg v. Mette Lindgaard, Boston Consulting Group 

Politisk debat:
Sisse Marie Welling, formand i KLs sundheds- og ældreudvalg
Anders Kühnau, formand i Danske Regioner
Jørgen Skadborg, formand i PLO
Morten Freil, direktør i Danske Patienter

Kl. 12.15-13.00 - Frokost

Kl. 13.00-14.45

Workshop 1 - Hvordan får vi styrket udbredelsen af fælles digitale løsninger til hele sundhedsvæsenet?

Det danske sundhedsvæsen er blandt de mest digitaliserede i verden, og data bruges til både forskning og løbende udvikling af sundhedsvæsenet. Alligevel er der et uudnyttet potentiale i bedre udnyttelse og brug af data og digitale løsninger. I workshoppen vil deltagerne bl.a. få mulighed for at drøfte fordele og ulemper ved udbredelse af fælles digitale løsninger, og i hvilken grad digitalisering kan skabe bedre forudsætninger for sammenhængende patientforløb og bidrage til, at flere borgere behandles tæt på eller i eget hjem til gavn for deres trivsel. 

Oplægsholdere:

  • Klaus Larsen, IT-direktør i Region Nordjylland
  • Jannik Zeuthen, Head of Policy & Partnerships i Health Tech Hub Copenhagen 

Workshop 2 - Er organiseringen af den samlede psykiatriske indsats tidssvarende?

Selvom der i mange år er blevet arbejdet på at udvikle og forbedre indsatserne til mennesker med psykiske lidelser, oplever mange stadig en fragmenteret og utilstrækkelig indsats. I denne workshop får deltagerne mulighed for at drøfte, hvordan vi kan sikre en mere rettidig og sammenhængende støtte til patienter med samtidige psykiatrisk og somatisk sygdom og/eller misbrugsproblemer. Dette inkluderer en drøftelse af fordele og ulemper ved den nuværende opdeling mellem psykiatri og somatik på sygehuse samt mellem behandlingspsykiatrien i regionerne og den socialpsykiatriske indsats i kommunerne. 

Oplægsholdere:

  • Torsten Bjørn Jacobsen, bestyrelsesformand i Psykiatrifonden
  • Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri 

Workshop 3 - Hvordan får vi sundhedstilbuddene ud til dem, der er mest syge?

På tværs af landet er der store forskelle i adgangen til og kvaliteten af sundhedstilbud, og der er flere steder i landet udfordringer med at rekruttere sundhedsfagligt personale. Samtidig er andelen af borgere med sygdom ikke lige fordelt på tværs af landet, og der er derfor områder i Danmark, hvor behovet for sundhedstilbud er større end andre steder. I workshoppen vil deltagerne få mulighed for at drøfte den geografiske ulighed i adgangen til sundhedstilbud og muligheder og forudsætninger for at sikre bl.a. bedre lægedækning og behandling til dem, der har mest brug for det. 

Oplægsholdere:

  • Christina Svanholm, alment praktiserende læge i Region Sjælland
  • Frans Brandt Kristensen, cheflæge for medicinske sygdomme i Sygehus Sønderjylland 

Workshop 4 - Hvad er muligheder og forudsætninger for omstilling til det nære sundhedsvæsen i kommune og almen praksis?

I takt med, at der kommer flere ældre borgere og flere af os kommer til at leve med en eller flere kroniske sygdomme, er der behov for, at langt mere behandling foregår i eller tæt på borgerens eget hjem. Her er der de rette almenmedicinske kompetencer, og borgeren kan forblive i trygge rammer tæt på venner og familie. I workshoppen vil deltagerne få mulighed for at gå i dybden med muligheder og forudsætninger for omstilling til det nære sundhedsvæsen i kommune og almen praksis. 

Oplægsholdere:

  • Steen Dalsgård Jespersen, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen
  • Torben Klitmøller Hollmann, Centerchef for Sundhed og Ældre i Næstved kommune 

Kl. 14.45-15.00 - Pause

Kl. 15.00-15.45

Kl. 15.00 – Hvad tager regeringen med hjem?
Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde
Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen
Sundhedsordfører for Socialdemokratiet Flemming Møller Mortensen

Kl. 15.20 – Hvad tager kommissionen med hjem?
Vigtigste takeaways v. Kommissionen 

Kl. 15.40 – Afrunding
Afrunding v. formand for Sundhedsstrukturkommissionen Jesper Fisker