Inspirationsbesøg på sygehus Lillebælt i Kolding

Sundhedsstrukturkommissionen besøgte den 18. august 2023 Sygehus Lillebælt i Kolding for at høre mere om deres samarbejde på tværs af sektorer.

Her blev kommissionen klogere på sygehusets samarbejde med akutsygeplejen og almen praksis med henblik på at forebygge, at borgere unødigt indlægges på sygehuset. En praktiserende læge og praksiskonsulent forklarede, at akutsygeplejen i Middelfart er udstyret med apparater, der kan diagnosticere borgeren frem for, at de skal tilses på sygehuset. Dette initiativ bidrager til et mere patientnært og sammenhængende forløb.

Kommissionen hørte ydermere om projektet ’Kom Trygt Hjem’, som har haft gode erfaringer med at mindske antallet af genindlæggelser, og som samtidig har forbedret livskvaliteten for det enkelte menneske.

Slutteligt hørte kommissionen et oplæg fra Medicinsk Afdeling i Vejle, som pegede på, at dialog er nøglen til, at vi kan blive klogere på hinandens virkelighed på tværs af sektorer. Denne vision har givet anledning til sygehusets kommende projekt ’Mere ledelse i mellemrum’, der har til formål at formalisere ’de uformelle kaffemøder’.

Indsatsen på Sygehus Lillebælt er et godt eksempel på, hvordan et tæt samspil ml. hjemmepleje- og kommunal sygepleje, praktiserende læge og sygehus kan understøtte bedre forløb.

Billeder fra besøg. Fotograf: Søren Hygum Hansen

  Foto fra besøget   Foto fra besøg