Inspirationsbesøg i Haderslev kommune

Indenrigs – og Sundhedsminister Sophie Løhde og Sundhedsstrukturkommissionen besøgte den 4. januar 2024 Haderslev Kommune for at høre mere om deres forslag til løsninger på en fremtid med flere ældre borgere med pleje- og behandlingsbehov og færre medarbejdere.

I Haderslev Kommune tror de på det digitale i fremtidssikringen af vores sundhedsvæsen. Både som en løsning til at håndtere en fremtid med færre varme hænder i pleje- og omsorgssektoren, men også som en måde at sikre mere frihed og værdighed hos borgere med behov for pleje og omsorg.

Derfor har Haderslev Kommune udviklet konceptet ’Plejehjem i eget hjem’, hvor ældre borgere kan forblive i trygge rammer i eget hjem i stedet for at flytte i plejebolig. De besøgte bl.a. Rita, som er på plejehjem i eget hjem, hvor hun modtager behandling og pleje af et fast team af medarbejdere og med hjælp fra forskellige digitale løsninger.

Derudover besøgte ministeren og kommissionen også kommunens e-distrikt, og var med til et online med en borger, som modtager digital hjemmepleje.

Begge borgere var glade for de muligheder og den større grad af frihed, som de digitale løsninger i form af henholdsvis plejehjem i eget hjem og e-distriktet giver dem.

Til sidst besøgte kommissionen et plejehjem, der fortalte om deres gode erfaringer med plejehjemslægeordningen, som bl.a. har ført til en markant reduktion i brugen af antipsykotisk medicin hos deres beboere.

STRUK på besøg i Haderslev - på besøg hos ældre borger i egen bolig
På billeder: Kommissionen og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde taler med ældre borger i eget hjem
Fotograf: Haderslev Kommune
 

STRUK besøg i Haderselv - videoopkald til borger
På billedet: Kommissionen og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde er med på videoopkald til borger
Fotograf: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 

STRUK på besøg i Haderslev Kommune
På billedet: Sundhedsstrukturkommissionen på besøg i Haderselv Kommune
Fotograf: Haderslev Kommune