Inspirationsbesøg i Middelfart kommune

Kommissionen og ministeren blev klogere på, hvordan kommunen forsøger at styrke det tværsektorielle samarbejde med almen praksis og sygehus gennem forskellige projekter.

Kommissionen var mandag den 5. februar 2024 på besøg på plejehjemmet Kongshøj i Middelfart Kommune i selskab med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde. På besøget blev kommissionen og ministeren klogere på det tværsektorielle samarbejde mellem Middelfart Kommune, sygehus Lillebælt og almen praksis.

Middelfart kommune udstyrer bl.a. svækkede og ældre borger, som indlægges på sygehuset fra den kommunale syge- og hjemmepleje, med et armbånd om håndleddet med telefonnummer på deres kontaktperson i syge- og hjemmeplejen. I et andet tværsektorielt projekt er det blevet muligt for akutsygeplejersker at foretage en række målinger i borgerens hjem, uden at de først skal spørge en læge om lov.

Begge projekter er eksempler på, hvordan kommune, almen praksis og sygehus forsøger at skabe bedre patientforløb på tværs af sektorerne til gavn for borgeren.

  Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde og formand for Strukturkommissionen Jesper Fisker
På billedet: Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde og formand for Sundhedsstrukturkommissionen Jesper Fisker viser det omtalte armbånd.
Fotograf: Middelfart Kommune

 

Møde i Middelfart Kommune
På billedet: Formand for Sundhedsstrukturkommissionen Jesper Fisker, indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde og kommissionsmedlem Dorthe Gylling Crüger
Fotograf: Middelfart Kommune