Folketinget vedtager enstemmigt tre lovforslag fra ældreministeren

25-05-2018

Styrket tilsyn med ældreplejen, en plejehjemsoversigt og forebyggelse af konkurser i ældreplejen blev torsdag sikret med vedtagelsen af tre lovforslag på ældreområdet.

Folketinget vedtog enstemmigt tre love torsdag d. 24. maj, som sikrer bedre forhold ældre mennesker med et plejehov.
Som noget helt nyt indføres et nyt, uafhængigt og risikobaseret tilsyn med ældreplejen, som skal supplere det eksisterende tilsyn med ældreområdet. Det nye tilsyn indføres som en fireårig forsøgsordning, der træder i kraft 1. juli i år. Forsøgsprojektet finansieres med 60 millioner kroner fra Satspuljeaftalen 2018-21 og varetages af Styrelsen for Patientsikkerhed, som også står for det eksisterende, risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet. Ældreminister Thyra Frank siger:

Med det nye tilsyn får vi et uafhængigt øje på ældreplejen. Det er en helt ny vej at gå, og det er vigtigt for mig at understrege, at tilsynet får fokus på en lærende tilgang og at de, der modtager et tilsynsbesøg, får rådgivning om hvor de kan hente hjælp til forbedringer.

Plejehjemsoversigt

En anden nyskabelse er en plejehjemsoversigt. Med lovforslaget forpligtes kommuner og private leverandører til at indberette til en plejehjemsoversigt med generelle oplysninger om plejehjem, plejecentre og friplejehjem for ældre. Oversigten vil bl.a. indeholde oplysninger om det enkelte plejehjems værdigrundlag, omgivelserne, tilgang til pårørende og køkkenfaciliteter. Ældreminister Thyra Frank siger:

Det er mit håb, at plejehjemsoversigten vil gøre det lettere for kommende plejehjemsbeboere og deres pårørende at finde det plejehjem, der passer til den enkelte ældre.

Læs mere: "Satspuljeaftale: Ældreplejen får et nyt videnscenter og et nyt uafhængigt tilsyn"

Forebygge konkurser i hjemmeplejen

Den tredje lovændring vedr. en initiativpakke, der skal forebygge konkurser i hjemmeplejen med skærpede krav til kommuner og private leverandører. Initiativet er resultatet af en politisk aftale, der blev indgået af alle Folketingets partier i oktober 2017. Ældreministeren udtaler:

Man kan desværre nok ikke undgå konkurser helt. Men med initiativpakken er det mit håb, at vi kan forebygge konkurser og sørge for, at de ældre trygt kan vælge en privat leverandør.

Læs mere: "Minister indgår bred politisk aftale med alle Folketingets partier om konkurser i hjemmeplejen"

Læs mere om Satspuljeaftalen 2018-21 for ældreområdet

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet