Aftaler om kommunernes økonomi

Regeringen og KL indgår hvert år en aftale om kommunernes økonomi.

I den årlige kommuneaftale udstikkes de overordnede økonomiske rammer for det følgende år. Økonomiaftalen gælder for kommunerne under ét og tillader dermed kommunerne samlet set at tilpasse niveauet for serviceudgifterne til lokale præferencer og behov.

Som en hovedbestanddel indgår der i aftalen et niveau for kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter i det følgende år. Desuden indgår en beregning af det statslige bloktilskud, der skal tilgå kommunerne i det følgende år for at sikre fuld finansiering til det aftalte serviceniveau.

Med udgangspunkt i økonomiaftalen og bloktilskudsudmeldingen vedtager kommunerne i efteråret deres budgetter  for det kommende år og opgør i foråret deres regnskaber for det forgangne år. I forlængelse heraf indberetter kommunerne budget- og regnskabsoplysninger til Danmarks Statistik og Indenrigs- og boligministeriet. På baggrund af de indberettede budget- og regnskabsoplysninger tager regeringen stilling til, om kommunernes budgetter og regnskaber holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer eller sanktionsloven skal tages i brug. Aftale- og budgetoverholdelsen for de enkelte år kan ses i kolonnerne.

Pressemeddelelser om kommunernes budget og regnskab

Flere end hver fjerde kommune ændrer på skatten

Foreløbig opgørelse af kommunernes budgetter for 2016

Kommunerne lægger ansvarlige budgetter for 2016

Kommunerne sænker igen skatten i 2015

Kommunerne udviser igen ansvarlighed

Kommuner og regioner får det betingede bloktilskud i 2015

Kommunerne overholder endnu en gang budgetterne

Lavere skat i 26 kommuner i 2014

Kommunerne fastholder højt investeringsniveau i 2014

Kommunerne får det betingede bloktilskud for 2014

Regnskabstal: Kommunerne kommer tættere på budgetterne

Kommuner tæt på mål med skatten

Kommunernes 2013-budgetter rammer skiven

Kommunernes betingede bloktilskud for 2013 kan udbetales

Solide 2013-regnskaber fra kommuner og regioner