Budget og regnskabssystemer

I budget- og regnskabssystemerne kan du finde reglerne for regionernes og kommunernes budget og regnskab.

Budget- og regnskabssystemerne omfatter et sæt af regler vedrørende formen for regionernes og kommunernes budget og regnskab, herunder bl.a. en autoriseret kontoplan. Her findes opdateringer samt tidligere udgaver af budget- og regnskabssystemet for regioner og kommuner. Derudover  findes også budget- og regnskabssystemet for amtskommuner og kommuner før kommunalreformen.

Hvis du har spørgsmål til budget- og regnskabssystemerne, skal du sende en mail til budregn@im.dk