Kommunalreformen i 2007

Den 1. januar 2007 trådte kommunalreformen i kraft. Det betød markante ændringer for den organisatoriske struktur og opgavefordelingen i den offentlige sektor i Danmark. 271 kommuner blev til 98 store kommuner, og 14 amter blev nedlagt og i stedet blev der skabt fem regioner.

Kommunalreformen har dannet ramme for en stærk offentlig sektor, der kan tage fremtidens udfordringer op. Et af målene med kommunalreformen var at skabe kommuner, der er præget af en stor faglig og økonomisk bæredygtighed. Det betød, at de nye store kommuner kunne varetage nye og vigtige opgaver. De nye store kommuner blev borgerens indgang til den offentlige sektor. Med kommunalreformen blev den offentlige service rykket tættere på borgerne.

 

Kommuner og regioner pr. 1. januar 2007

 

Kommunernes opgaver

 

Regionernes opgaver

 

Statens opgaver

 

Oversigt over love til udmøntning af kommunalreformen

  

Aftale om den kommunale inddeling pr. 1. januar 2007
Den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 3. marts 2005 en aftale om den kommunale inddeling pr. 1. januar 2007. 

Læs aftalen om den kommunale inddeling pr. 1. januar 2007 her.

Se kort, der viser aftalen her.