Regional finansiering

De fem regioner har ansvaret for sundhedsvæsenet samt regionale udviklingsopgaver. Herudover løser regionerne visse driftsopgaver for kommunerne.

Regionernes økonomi består af tre adskilte opgaveområder:

  1. Sundhedsområdet
  2. Udviklingsområdet
  3. Drift af institutioner på social- og specialundervisningsområdet.

Disse tre opgaveområder finansieres i hovedsagen af følgende indtægter:   

 

Sundhedsområdet

Finansiering af regionernes opgaver på sundhedsområdet:

  • Et generelt tilskud fra staten (bloktilskud)
  • Et aktivitetsbestemt tilskud til sundhedsområdet fra staten
  • Et aktivitetsbestemt bidrag til sundhedsområdet fra kommunerne.

 

Udviklingsområdet

Finansiering af regionernes opgaver på udviklingsområdet:

  • Et generelt tilskud fra staten (bloktilskud)
  • Et udviklingsbidrag fra kommunerne.

 

Social- og specialundervisningsområdet

Finansiering af regionernes drift af institutioner på social- og specialundervisningsområdet:

  • Takstbetaling fra kommunerne.

Opdelingen af regionernes økonomi i tre adskilte opgaveområder betyder, at indtægter, der er øremærkede til det ene af disse områder, ikke kan anvendes til finansiering af et af de øvrige områder.