Svarskrift i retssag

Kammeradvokaten har for staten udarbejdet svarskrift på baggrund af stævning fra 19 kommuner vedr. udligningssystemet.

Gå til Kammeradvokatens svarskrift af 23. august 2019