Tilskud og udligning for kommunerne

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Efter udligningsreformen sker der en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen.