Justering af kommunalreformen i 2013

S, RV, SF, V, DF, EL, LA samt K indgik den 26. juni 2013 en aftale om rammer for justering af kommunalreformen.

Formålet med aftalen var at skabe et mere smidigt samarbejde mellem kommuner, regioner og stat. Det betød bl.a., at Socialstyrelsen fik til opgave at sikre koordinering af kommunernes tilbud til de mest specialiserede grupper på det sociale område fra 1. juli 2015. 

Aftalen er baseret på den daværende regerings udspil til justering af kommunalreformen ”Bedre kvalitet og samarbejde – Opfølgning på evaluering af kommunalreformen”, som blev fremlagt den 1. juni 2013.

Udspillet fulgte op på evalueringen af kommunalreformen, som blev iværksat i 2012. Evalueringsrapporten blev offentliggjort den 1. marts 2013 og derefter sendt i en offentlig høring.