De otte frikommunenetværk

Den daværende V-regering udpegede på baggrund af konkrete ansøgninger otte frikommunenetværk i oktober 2016.

De otte frikommunenetværk

I oktober 2016 blev otte frikommunenetværk udvalgt. Frikommunenetværkene repræsenterede alle fem regioner med i alt 44 unikke kommuner, ligesom de omfattede både små og store kommuner og spændte bredt over de kommunale opgaver. 

Til højre på siden finder du ansøgningerne om frikommunestatus fra de otte frikommunenetværk

Nedenfor præsenteres de otte frikommunenetværk i Frikommuneforsøg II.

Tema

Netværkskommuner

Indhold

Beskæftigelse og integration

En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats

 

Aalborg, Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Morsø, Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord

Netværket adresserer udfordringerne med at fastholde og bibeholde en arbejdsstyrke, der matcher behovene hos virksomhederne.

Boliger

Billige boliger og fleksible boligløsninger

Høje-Taastrup, Randers, Roskilde, København, Favrskov, Aarhus

Netværkets arbejder med at understøtte, at den enkelte borger kan udvikle sig og i højere grad blive selvhjulpen i egen bolig.

Socialområdet

Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde

Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive, Aabenraa

Netværket arbejder med nye værktøjer til at fastholde styringen af udgifter på det specialiserede socialområde med fokus på borgerens valgfrihed og selvbestemmelse.

Børn som vores vigtigste ressource

Guldborgsund, Ikast-Brande, Gladsaxe

Netværket arbejder med at understøtte en tilgang og et perspektiv, hvor der er tillid til fagligheden hos medarbejderne ved at arbejde med regelforenkling og nedbryde silotænkning for i stedet at anlægge helhedsorienterede og tværgående betragtninger.

Sundhed og ældre

Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde

 

Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk*

Netværket forsøger at skabe mere sammenhængende forløb for borgere og patienter på det somatiske akutområde i et tværsektorielt samarbejde mellem kommune, praktiserende læge og hospital.

Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder

Esbjerg, Odense, København, Aarhus, Randers

Netværket laver forsøg med øget samarbejde på sundhedsområdet, herunder afprøvning af Shared-Care modellen med etablering af tværsektorielle teams.

Mennesket før systemet

En plan for sammenhængende indsats sammen med borgeren

 

Ballerup, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød

Netværket arbejder med helhedsorienterede indsatser og tilgange, der tager udgangspunkt i borgerens/ familiens samlede behov.

Frivillighed og samskabelse

Øget borgerinvolvering og samskabelse

Holbæk, Assens, Slagelse, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern, Aarhus

Netværkets arbejder med aktivt medborgerskab i forhold til forbedring af den nære velfærd i kommunerne, større ansvarsfølelse blandt borgerne for lokalområdet og en styrkelse af det lokale demokrati.

* Lyngby-Taarbæk Kommune er udtrådt af frikommunenetværket om nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde og udfører derfor ikke forsøg i regi af frikommuneforsøget. 

Sådan blev frikommunenetværkene udvalgt

Det daværende Social- og Indenrigsministerium modtog i alt 43 ansøgninger om deltagelse i frikommuneforsøg II.

For at blive taget i betragtning som frikommunenetværk skulle kommunerne søge i netværk bestående af op til seks kommuner. Netværk bestående af mere end seks kommuner blev dog taget i betragtning, såfremt der var en god, faglig begrundelse for et større antal deltagerkommuner. En kommune kan godt deltage i flere frikommunenetværk.

Frikommunenetværkene blev udvalgt på baggrund af en samlet vurdering ud fra følgende overordnede kriterier:

  • Der er tale om et netværk af kommuner.
  • Netværkets ambitionsniveau for arbejdet.
  • Det beskrevne temas potentiale til at udfordre generelle samfundsmæssige problemstillinger.
  • Netværkets overvejelser om fælles udvikling af forsøg, gensidig læring og fokus på at inddrage den bedst tilgængelige viden om, hvad der virker.

Endelig blev der skelet til, at de udvalgte frikommunenetværk samlet set består af kommuner, der varierer i størrelse og geografisk placering, så frikommunenetværkene repræsenterer det kommunale landskab bredt, og dermed skaber det bedste grundlag for senere at udbrede de gode erfaringer og nye løsninger til alle landets kommuner.