Undersøgelse af det lokale demokratis tilstand

Et centralt mål med kommunalreformen i 2007 var at styrke det lokale demokrati i Danmark. I forlængelse af en evaluering af kommunalreformen i 2013 foretog det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium en undersøgelse af det lokale demokratis tilstand.

Undersøgelsen var baseret på en rundtur til de danske kommuner i foråret 2013. Slutresultatet blev en rapport ”Op af sofaen – anbefalinger til lokaldemokratiet”, som blev offentliggjort i september 2013. Rapporten pegede på en række udfordringer for det lokale demokrati, men fastslog samtidig, at der blandt lokalpolitikere og borgerne er en vilje til at ændre på det. I rapporten er der en række anbefalinger til, hvordan det lokale demokrati kan styrkes fremadrettet.