Evaluering af kommunalreformen

Kommunalreformen fra 2007 blev evalueret i 2013. Evalueringen viste, at kommunalreformen har skabt en ramme for en mere robust offentlig sektor. Men evalueringen vurderede også, at der var enkeltstående områder, hvor det var relevant at overveje at justere opgavefordelingen samt samarbejds- og styringsrelationerne.

Den daværende S-R-SF-regering iværksatte et serviceeftersyn af kommunalreformen i februar 2012, som den 1. marts 2013 mundede ud i en rapport - Evaluering af kommunalreformen

Formålet med evalueringen af kommunalreformen var at undersøge muligheder for bedre at understøtte en effektiv og moderne offentlig sektor, der leverer ydelser af høj kvalitet og er rustet til fremtidens udfordringer.

Evalueringen af kommunalreformen fokuserede på fire områder: sundhed, det specialiserede social- og undervisningsområde, miljø og regional udvikling.

Udvalget for evaluering af kommunalreformen havde styrelseschef Thorkil Juul som formand og repræsentanter fra det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, KL og Danske Regioner.

Evalueringen af kommunalreformen blev efter offentliggørelsen den 1. marts 2013 sendt i en offentlig høring.