Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser (BTU)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udvikler og gennemfører landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på centrale velfærdsområder. Derudover stilles en række spørgeskemaer til rådighed for kommuner til gennemførsel af lokale brugertilfredshedsundersøgelser.

Som en del af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor blev der i perioden 2019-2022 gennemført landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser (BTU) på en række velfærdsområder. Med økonomiaftalen for 2023 er det besluttet at videreføre BTU’erne frem til 2026.

Brugertilfredshedsundersøgelserne er et vigtigt instrument for kommunernes og regionernes løbende kvalitetsudvikling og ledelsesdialog med institutioner og andre udførende aktører.

Brugertilfredshedsundersøgelserne vil blive gennemført på følgende velfærdsområder:

  • Folkeskole og SFO
  • Dagtilbud
  • Genoptræning
  • Almen praksis

Udgangspunktet for arbejdet er ministeriets koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, der er udviklet i samarbejde med bl.a. KL, og udspringer af aftalen om kommunernes økonomi for 2011.

De nationale brugertilfredshedsundersøgelser suppleres af lokale spørgsmål. Når velfærdsområdet vedrører kommunerne, får alle kommuner således mulighed for at tilføje op til fem lokale spørgsmål til de enkelte undersøgelser med henblik på at styrke den lokale forankring og relevans af undersøgelserne.

Spørgeskemaerne, som kan tilgås her på siden, stilles fortsat til rådighed for kommunerne til lokale undersøgelser.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet gør resultaterne fra de nationale brugertilfredshedsundersøgelser tilgængelige for alle med mulighed for at sammenligne brugertilfredshed på tværs af kommuner, institutioner og baggrundskarakteristik. Resultaterne kan oftest tilgås i et dashboard, der findes under temasiderne (menuen til venstre).