Spørgeskemaer

På denne side kan du finde de kvalitetssikrede spørgeskemaer, som stilles til rådighed for kommuner til brug for lokale brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte velfærdsområder.

Spørgeskemaer 

Der er udviklet 3 spørgeskemaer 

  • Til forældre til elever i folkeskole/SFO
  • Til forældre til børn i dagtilbud (daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud)
  • Til modtagere af genoptræning

Spørgeskemaernes indhold

Hvert spørgeskema består af en fast grundstamme af obligatoriske spørgsmål, som alle brugere skal stilles for at sikre sammenlignelige resultater kommuner imellem. Herudover kan den enkelte kommune efter eget ønske supplere med en række tilvalgsspørgsmål, der er testet og kvalitetssikret. Kommunen kan derudover supplere med egne spørgsmål, som er særligt relevante for den lokale undersøgelse. Tilvalgsspørgsmål og lokale spørgsmål fremgår ikke af spørgeskemaerne, I finder her på siden.    

Indenrigs- og Sundhedsministeriet anbefaler, at det samlede antal spørgsmål begrænses af hensyn til at sikre en høj svarprocent og datakvalitet.    

Brugertilfredsheden vurderes på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”meget utilfreds”, og 5 er ”meget tilfreds”.

Du kan finde spørgeskemaerne i boksen her på siden.