Rigsfællesskabet

Der er i rigsfællesskabet, bestående af Grønland, Færøerne og Danmark, et tæt sundhedssamarbejde på tværs af landene.

Grønland og Færøerne har hovedparten af ansvaret for deres sundhedsvæsen. Begge lande har dog fortsat samarbejde med Danmark på sundhedsområdet, herunder aftaler med regionerne om adgang til specialiseret behandling i Danmark.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Danmark varetager opgaver relateret til lovgivning i Grønland og på Færøerne samt bidrag i forbindelse med de årlige rigsmøder og de to permanente kontaktudvalg, der er mellem Danmark (Statsministeriet) og henholdsvis Grønland og Færøerne. Dertil kommer en række løbende sager.

I 2012 blev der indgået fornyede aftaler om henholdsvis dansk-grønlandsk og dansk-færøsk sundhedssamarbejde, der varetages på embedsmandsniveau.​