Sundhedspersoners tavshedspligt

Sundhedspersoner har tavshedspligt, og man har som patient krav på fortrolighed. Som udgangspunkt kan man selv bestemme, om oplysninger om ens helbred og andre fortrolige oplysninger må videregives. Der findes dog en række situationer, hvor sundhedspersoner - af hensyn til behandlingen eller af andre væsentlige hensyn – gerne må indhente eller videregive fortrolige oplysninger uden patientens samtykke.

Tavshedspligt

Man har som patient krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger.

Det er således et grundlæggende princip, at de oplysninger, en patient betror en sundhedsperson, bliver mellem patienten og den pågældende sundhedsperson og ikke videregives til uvedkommende.

Tavshedspligten omfatter eksempelvis oplysninger om helbred, indlæggelse på et sygehus og behandling på en skadestue, sociale problemer, misbrug af nydelsesmidler eller lignende, strafbare forhold, privatøkonomi, gæld, formue og skatteforhold.

Videregivelse af oplysninger

Da sundhedslovens udgangspunkt er tavshedspligt og fortrolighed, må indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger kun ske, hvis der er hjemmel hertil i lovgivningen.

I sundhedslovens kapitel 9 er der fastsat regler om:

  • Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med og efter behandling af patienter
  • Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter
  • Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. til andre formål end behandling
  • Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til andre formål
  • Videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger om afdøde patienter
  • Videregivelse af helbredsoplysninger til særlige formål (forskning, statistik m.v.)
  • Videregivelse til tredjelande 

Læs også om sundhedspersoners tavshedspligt på sundhed.dk

Information og samtykke i forbindelse med patientbehandling

Det er en grundlæggende hovedregel, at al behandling i sundhedsvæsenet skal være baseret på patientens informerede samtykke. Patienter har derfor ret til at få information om deres helbredstilstand og behandlingsmulighederne, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger.

Læs mere om information og samtykke på borger.dk