Patientvejledning

Alle regioner har patientkontorer, hvor borgere og sundhedspersoner kan søge vejledning og rådgivning om patientrettigheder m.v.

Det er patientkontorernes opgave at vejlede og rådgive om patienters rettigheder, herunder reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning, maksimale ventetider, reglerne på klage- og erstatningsområdet samt behandling i udlandet.

Find dit patientkontor på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside