Ret til hurtig udredning, frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg

Patienter kan vælge sygehus og har ret til hurtig udredning og behandling.

En patient kan selv vælge, hvilket offentligt sygehus, patienten vil udredes eller behandles på. Skal patienten vente mere end 30 dage på udredning eller behandling, kan patienten vælge et privat tilbud.

Retten til hurtig udredning

En patient, der er henvist til et sygehus, har ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis sygehuset ikke kan udrede patienten inden for 30 dage, skal patienten henvises til et andet offentligt sygehus eller et sygehus, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter til at varetage de regionale sygehusopgaver (samarbejdssygehus).

Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal der, uanset årsag, udarbejdes en plan for det videre udredningsforløb.

Læs mere om ret til hurtig udredning på sundhed.dk

Retten til frit sygehusvalg

Patienter i Danmark har ret til frit sygehusvalg, som betyder, at patienter frit kan vælge, hvilket offentligt sygehus, patienten vil udredes eller behandles på, når de er henvist til udredning, diagnostisk undersøgelse eller behandling. 

Retten til frit sygehusvalg gælder også visse private specialsygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter til at varetage de regionale sygehusopgaver (”samarbejdssygehuse”).

Læs mere om ret til at vælge et andet offentligt sygehus (Frit sygehusvalg) på sundhed.dk

Retten til udvidet frit sygehusvalg

Retten til udvidet frit sygehusvalg betyder, at man som patient, i nogle situationer, har ret til at vælge at blive udredt eller behandlet på et privat sygehus (aftalesygehus), som Danske Regioner har indgået aftale med.

Dette er tilfældet, hvis bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde patienten endelig udredning på et offentligt sygehus eller et samarbejdssygehus inden for 30 dage, har patienten ret til udvidet frit sygehusvalg og kan blive udredt på et aftalesygehus.

En patient, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis bopælsregionen ikke inden for 30 dage kan tilbyde behandling ved et offentligt sygehus eller et samarbejdssygehus. 

Retten til udvidet frit sygehusvalg gælder også for patienter, der er henvist til diagnostisk undersøgelse til brug for praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Retten til udvidet frit sygehusvalg gælder også for patienter, når det offentlige sygehus ændrer datoen for kirurgisk behandling.

Som følge af regeringens akutplan fra den 23. februar 2023 er der ændret midlertidig i denne ret. Det betyder, at fristen for retten til udvidet frit sygehusvalg for somatisk behandling er udvidet fra 30 til 60 dage for de patienter, som er henvist til sygehusbehandling og udredt i perioden fra den 1. juni 2023 til og med 31. december 2024.

Læs mere om ret til at vælge et privathospital (Udvidet frit sygehusvalg) på sundhed.dk

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Denne vejledning retter sig mod regionerne, de offentlige sygehuse, private specialsygehuse, hospices, private sygehuse og klinikker m.fl.

Vejledning fra 22. december 2023