Erstatning

Hvis man har fået en skade i forbindelse med en behandling i sundhedsvæsenet, kan man i visse tilfælde søge erstatning.

Patienterstatning

I det tilfælde hvor en skade er sket i forbindelse med en sundhedsfaglig behandling  kan man være berettiget til  erstatning. Herudover kan der ydes erstatning for skader efter brug af medicin.

Alle, der bliver behandlet eller køber medicin i Danmark, er dækket af patienterstatningsordningen og kan søge erstatning.

I dødsfaldssager kan de efterladte eller dødsboet søge erstatning.

Det er Patienterstatningen, der behandler sagerne, og det er gratis at anmelde en sag.

Erstatningsordningen dækker skader efter behandling af en autoriseret sundhedsperson, uanset om skaden er sket i forbindelse med behandling på fx et offentligt eller privat sygehus, hos egen læge, hos en speciallæge, fx på sociale institutioner, botilbud eller plejecentre.  

Ordningen dækker yderligere lægemiddelskader, dvs. alvorlige fysiske og psykiske skader efter brug af lægemidler.

Læs mere om erstatning hos Patienterstatningen her

Er man uenig i en afgørelse fra Patienterstatningen, kan man anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen, der er en del af Styrelsen for Patientklager. 

Læs mere om at anke afgørelse hos Ankenævnet for Patienterstatningen her

Tandskadeerstatning

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning behandler ansøgninger om erstatninger fra patienter, der er blevet behandlet af/er en del af:

  • Privatpraktiserende autoriserede tandlæger i Danmark og på Færøerne
  • Autoriserede sundhedspersoner ansat i regionstandplejen, i børne- og ungdomstandplejen samt i omsorgstandplejen, eller personer, der handler på vegne af disse
  • Autoriserede sundhedspersoner ansat i tandplejen efter lagtingslov om børne- og ungdomstandpleje (Færøerne) 
  • Universiteternes tandlægeskoler 
  • Autoriserede tandlæger i det militære forsvar eller redningsberedskabet samt
  • Tandlæger i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse i det omfang, den indsatte har ret til behandlingen

Det er Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, der behandler sagerne, og det er gratis at anmelde en sag.

Læs mere om erstatning hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatningen her

Er man uenig i en afgørelse fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, kan man anke afgørelsen til Tandskadeankenævnet. 

Læs mere om at anke afgørelse hos Tandskadeankenævnet her

Erstatning for nyre- knoglemarvs- og leverdonorer

Hvis du er nyre,- knoglemarvs- eller leverdonor kan der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, mens du gennemgår forundersøgelser, transplantation og efterkontrol.

Der kan også ydes erstatning til dig selv eller dine efterladte i tilfælde af midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død.

Læs mere om erstatning i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverdonation her