Adgang til egen sundhedsjournal

Som borger i Danmark har man ret til at få aktindsigt i sin egen patientjournal.

Aktindsigt i patientjournaler

Det er muligt at anmode om aktindsigt i sin egen patientjournal, hvis man er fyldt 15 år. 

Forældremyndighedsindehavere kan søge om aktindsigt i deres mindreårige børns patientjournaler.

Ønsker man aktindsigt i sin patientjournal, skal man henvende sig til den myndighed, institution eller sundhedsperson, der har ansvaret for patientjournalen. Der er ingen særlige krav til, hvordan aktindsigtsanmodningen skal se ud.

Læs mere om muligheden for at søge aktindsigt på sundhed.dk

Sundhedsjournalen på sundhed.dk

I sundhedsjournalen på sundhed.dk kan du se forskellige oplysninger, som det offentlige sundhedsvæsen har registreret om dig. Det gælder bl.a. oplysninger om, hvornår du har været hos lægen, laboratoriesvar, og hvilken medicin du har fået ordineret.

Du har også adgang til oplysninger fra elektroniske sygehusjournaler (e-journaler) fra offentlige sygehuse i Danmark. Hvis du ønsker adgang til hele din patientjournal fra sygehuset, skal du søge aktindsigt, se herom ovenfor.

Læs mere om sundhedsjournalen, herunder e-journalen, på sundhed.dk