Organdonation

Der er et skærpet politisk fokus på styrkelse af indsatsen for organdonation i Danmark.

Opmærksomheden og kendskabet til organdonation er steget igennem årene. Der er dog stadig mennesker, som lever med et svigtende organ i håbet om at kunne få transplanteret et nyt. Derfor er der stadig grund til at blive ved med at undersøge, hvordan indsatsen kan styrkes yderligere.

Informeret samtykke

Hvad enten der er tale om donation fra levende eller afdøde, skal donor have haft mulighed for på et oplyst grundlag at tage stilling til, hvorvidt man ønsker at donere et organ. I Donorregistret kan man registrere sit ønske om at være organdonor.

Læs mere om organdonation hos Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Donorkompensation

Der kan ydes nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donor og et begrænset antal efterkontroller.

Godtgørelsen eller erstatningen ydes af det behandlende sygehus, som herefter modtager refusion fra Sundhedsstyrelsen.

Vejledning om erstatningsordning for nyre- knoglemarvs- og leverdonation

Ændring til Vejledning om erstatningsordning for nyre-, knoglemarvs- og leverdonation

Nordisk udvekslingsprogram

Nyreudvekslingsprogrammet STEP (Scandinavian Transplant Kidney Exchange Programme) er et samarbejde mellem de skandinaviske transplantationscentre i organisationen Scandiatransplant.

Patienter, der har en levende nyredonor, der af en eller anden grund ikke passer sammen, bytter donor med et andet lignende par inden for programmet. Formålet med programmet er at muliggøre nyredonation i de tilfælde, hvor der blandt de nærmeste er en person, som gerne vil være nyredonor, men hvor det ikke er muligt på grund af blodtype eller antistoffer.

Læs mere om udvekslingsprogrammet her