WHO

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er FN-systemets retningsgivende og koordinerende organ på sundhedsområdet og har 194 medlemslande.

Organisationen arbejder blandt andet med fastsættelse af normer og standarder, udvikling af evidensbaserede politikker, teknisk bistand til lande og monitorering af sygdomsudbrud.

Verdenssundhedsforsamlingen

WHO's globale hovedkvarter ligger i Genève. Her mødes medlemslandene hvert år i maj til Verdenssundhedsforsamlingen, World Health Assembly. På mødet fastlægges organisationens prioriteter, samarbejdsområder og finansiering.

WHO's bestyrelse

WHO’s bestyrelse, Executive Board, består af 34 medlemslande og mødes to gange årligt. Bestyrelsens primære opgave er at sikre udførelsen af Forsamlingens beslutninger og politikker samt at forberede Verdenssundhedsforsamlingen.

Danmark er medlem af WHO's globale bestyrelse for perioden 2021-2024.

WHO Europa

WHO har seks regionale kontorer, der bl.a. er med til at sikre den praktiske implementering af beslutninger og politikker i WHO. Den europæiske region har 53 medlemslande, og det europæiske regionalkontor ligger i FN-byen i København. Regionalkomitéen for Europa holder møde hvert år i september (ca. hvert andet år i København).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet repræsenterer Danmark i WHO og deltager i arbejdet både i Europaregionen og globalt.

Læs mere om WHO

Læs mere om WHO’s Europaregion