OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) arbejder for en fælles mission om at sikre stabil, høj økonomisk vækst til forbedring af befolkningernes levestandard.

OECD er baseret i Paris og har 38 medlemslande. På sundhedsområdet er OECD den førende internationale organisation inden for indsamling og analyse af data. Sundhedsområdet fylder stadigt mere i OECD’s arbejde, bl.a. fordi sundhedsudgifterne i OECD-landene også stiger. OECD udarbejder ofte internationale sammenligninger på tværs af medlemslandene, som benyttes nationalt til både faglige og politiske formål.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er repræsenteret i OECD’s Sundhedskomité, som er organisationens styrende organ på sundhedsområdet. Sundhedskomitéen mødes to gange årligt.

Læs mere om OECD’s arbejde på sundhedsområdet her

Læs mere om Danmarks engagement i OECD her