Klager over sundhedsvæsenet

Som patient har man mulighed for at klage over sin behandling i sundhedsvæsenet.

Man kan blandt andet klage over:

  • Sundhedsfaglig virksomhed
  • Konkrete sundhedspersoner
  • Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger
  • Anvendelse af tvang i psykiatrien og somatikken

Læs mere på Styrelsen for Patientklagers sider om klage over brud på patientrettigheder

Klager over anvendelse af tvang

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at anvende tvang under behandlingen i sundhedsvæsenet. Som patient har man altid mulighed for at klage over beslutningen om at anvende tvang.

Læs mere om klage over tvang i psykiatrien
Læs mere om klage over tvang i somatikken