Særtilskud til kommunerne i 2022

Der er i alt 49 kommuner, der for 2021 har søgt om tilskud i henhold til § 16, som vanskeligt stillede kommuner. Der er i alt fordelt 360,4 mio. kr. fra særtilskudspuljen (§ 16) til i alt 17 kommuner.