Tilskud og udligning for kommuner i 2018

Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender den 30. juni meddelelse til alle kommuner om deres tilskuds- og udligningsbeløb for 2018.

Statens bloktilskud til kommunerne for 2018 udgør 61.871,0 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver den 30. juni 2017 alle kommuner meddelelse om deres del af tilskuddet. Meddelelsen indeholder en samlet oversigt over hver enkelt kommunes tilskuds- og udligningsbeløb, som kommunerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2018.

Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.

Udligningssystemet sigter mod at udjævne de forskelle i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i skattegrundlag, forskelle i alderssammensætningen og forskelle i den sociale struktur. Udligningen sikrer dermed, at alle kommuner har mulighed for at tilbyde service på ligelige økonomiske vilkår.

En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Systemet er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets publikation: ”Kommunal udligning og generelle tilskud 2018”.

Publikationen indeholder endvidere eksempler på beregning af tilskud og udligning til enkelte kommuner samt tabeller med tilskuds- og udligningsbeløb for alle landets kommuner.

 

Kommunal udligning og generelle tilskud 2018