Bloktilskud til regionerne for 2023

Indenrigs- og Boligministeriet udsender senest den 1. juli meddelelse til de 5 regioner om størrelsen af deres statstilskud for det kommende år.

Statens bloktilskud til regionerne for 2023 udgør 110.182,1 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.196,9 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Indenrigs- og Boligministeriet giver den 1. juli 2022 alle regioner meddelelse om deres del af tilskuddet, som regionerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2023.

Statens bloktilskud til det regionale sundhedsvæsen finansierer ca. 80 procent af regionernes samlede udgifter til sundhedsvæsenet. Den resterende finansiering udgøres af et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud samt et aktivitetsafhængigt bidrag fra kommunerne.

På udviklingsområdet udgør bloktilskuddet ca. ¾ af regionernes indtægter på området.

Bloktilskuddet til regionerne fordeles efter regionernes beregnede udgiftsbehov.

Systemet er beskrevet i Indenrigs- og Boligministeriets publikation: Generelle tilskud til regionerne 2023.

Publikationen indeholder endvidere eksempler på beregning af tilskuddet til en enkelt region samt tabeller med tilskudsbeløb og det relevante datagrundlag for alle 5 regioner.

Tilskudsmeddelelse til regionerne for 2023