Særtilskud til kommunerne i 2013

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner - § 16

Der er i alt 64 kommuner, der for 2013 har søgt om tilskud i henhold til § 16, som vanskeligt stillede kommuner. Heraf har 23 kommuner også ansøgt § 17 og 11 kommuner har også ansøgt § 19. Der er i alt fordelt 415,9 mio. kr. fra den generelle særtilskudspulje (§ 16) efter ansøgning til i alt 29 kommuner. Herunder er der anvendt midler til videreførte udviklingsaftaler (udviklingspartnerskaber) for Bornholm (10 mio. kr.), Lolland (48 mio. kr.) og Langeland Kommuner (29 mio. kr.).

Tabellen ”Tilskud efter § 16” viser puljen kommunefordelt.


Tilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer - § 17

Der er i alt 48 kommuner, der for 2013 har søgt om tilskud i henhold til § 17, som kommune med større sociale problemer i bestemte koncentrerede områder. Heraf har 23 kommuner også ansøgt § 16, og 9 kommuner har også ansøgt § 19. 27 kommuner har fået tildelt særtilskud efter § 17 for samlet 354,3 mio. kr. 

Tabellen ”Tilskud efter § 17” viser puljen kommunefordelt.


Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer - § 19

Der er i alt 17 kommuner, der for 2013 har søgt om tilskud i henhold til § 19, som hovedstadskommune med særlige økonomiske problemer. Heraf har 9 kommuner fået tildelt særtilskud efter § 19 på i alt 126,0 mio. kr.

Tabellen ”Tilskud efter § 19” viser puljen kommunefordelt.