Særtilskud til kommunerne i 2018

Særtilskud til kommunerne i 2018

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner - § 16

Der er i alt 58 kommuner, der for 2018 har søgt om tilskud i henhold til § 16, som vanskeligt stillede kommuner. Der er i alt fordelt 374,3 mio. kr. fra særtilskudspuljen (§ 16) til i alt 29 kommuner. Heraf er fordelt 24,3 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner med udfordringer på beskæftigelsesområdet og konsekvenser af refusionsomlægningen. Ud af de 374,3 mio. kr. er der på forhånd tildelt midler som led i udviklingspartnerskab for Langeland Kommune (35 mio. kr.), Bornholms Kommune (12 mio. kr.) og Vesthimmerlands Kommune (12 mio. kr.).

Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer - § 19

Der er i alt 14 kommuner, der for 2018 har søgt om tilskud i henhold til § 19, som hovedstadskommune med særlige økonomiske problemer. Heraf har 9 kommuner fået tildelt særtilskud efter § 19 på i alt 142 mio. kr. Herudover er der til Furesø Kommune meddelt et tilskud på 74 mio. kr. i henhold til aftalen om sammenlægningen af de tidligere Værløse og Farum Kommuner.