Særtilskud til kommunerne i 2020

Der er i alt 54 kommuner, der for 2021 har søgt om tilskud i henhold til § 16, som vanskeligt stillede kommuner. Der er i alt fordelt 354,4 mio. kr. fra særtilskudspuljen (§ 16) til i alt 18 kommuner.