Særtilskud til kommunerne i 2018

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner - § 16

Der er i alt 53 kommuner, der for 2017 har søgt om tilskud i henhold til § 16, som vanskeligt stillede kommuner. Der er i alt fordelt 315,1 mio. kr. fra særtilskudspuljen (§ 16) til i alt 29 kommuner. Heraf er fordelt 15,1 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet efter overgangsordningen indebærer en belastning af disse kommuners økonomiske situation. Ud af de 315,1 mio. kr. er der på forhånd tildelt midler som led i udviklingspartnerskab for Langeland Kommune (36 mio. kr.), Bornholms Kommune (14 mio. kr.) og Vesthimmerlands Kommune (13 mio. kr.).

Tabellen ”Tilskud efter § 16” viser puljen kommunefordelt.

Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer - § 19

Der er i alt 16 kommuner, der for 2017 har søgt om tilskud i henhold til § 19, som hovedstadskommune med særlige økonomiske problemer. Heraf har 10 kommuner fået tildelt særtilskud efter § 19 på i alt 140 mio. kr. Herudover er der til Furesø Kommune meddelt et tilskud på 70,5 mio. kr. i henhold til aftalen om sammenlægningen af de tidligere Værløse og Farum Kommuner.

Tabellen ”Tilskud efter § 19” viser puljen kommunefordelt.