Særtilskud til kommunerne i 2016

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner - § 16

Der er i alt 54 kommuner, der for 2016 har søgt om tilskud i henhold til § 16, som vanskeligt stillede kommuner. Der er i alt fordelt 285,0 mio. kr. fra den generelle særtilskudspulje (§ 16) efter ansøgning til i alt 30 kommuner. Heraf er fordelt 50 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet efter overgangsordningen indebærer en belastning af disse kommuners økonomiske situation. Herudover er der anvendt midler til videreført udviklingspartnerskab for Morsø Kommune (16 mio. kr.).

Tabellen ”Tilskud efter § 16” viser puljen kommunefordelt.

 

Tilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer - § 17

Der er i alt 40 kommuner, der for 2016 har søgt om tilskud i henhold til § 17, som kommune med større sociale problemer i bestemte koncentrerede områder. 33 kommuner har fået tildelt særtilskud efter § 17 for samlet 345,3 mio. kr. Herudover er der anvendt midler til videreførte udviklingspartnerskaber for Aarhus (56,5 mio. kr.) og Vejle (18,1 mio. kr.).

Tabellen ”Tilskud efter § 17” viser puljen kommunefordelt.

 

Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer - § 19

Der er i alt 15 kommuner, der for 2016 har søgt om tilskud i henhold til § 19, som hovedstadskommune med særlige økonomiske problemer. Heraf har 11 kommuner fået tildelt særtilskud efter § 19 på i alt 134,7 mio. kr. Herudover er der til Furesø Kommune meddelt et tilskud på 68,7 mio. kr. i henhold til aftalen om sammenlægningen af de tidligere Værløse og Farum Kommuner.

Tabellen ”Tilskud efter § 19” viser puljen kommunefordelt.