Særtilskud til kommunerne i 2015

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner - § 16

Der er i alt 54 kommuner, der for 2015 har søgt om tilskud i henhold til § 16, som vanskeligt stillede kommuner. Der er i alt fordelt 265,0 mio. kr. fra den generelle særtilskudspulje (§ 16) efter ansøgning til i alt 26 kommuner. Herudover er der anvendt midler til videreførte udviklingspartnerskaber for Langeland Kommune (27 mio. kr.) og Morsø Kommune (17 mio. kr.).

Tabellen ”Tilskud efter § 16” viser puljen kommunefordelt.

  

Tilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer - § 17

Der er i alt 39 kommuner, der for 2015 har søgt om tilskud i henhold til § 17, som kommune med større sociale problemer i bestemte koncentrerede områder. 33 kommuner har fået tildelt særtilskud efter § 17 for samlet 228,1  mio. kr. Herunder er der anvendt midler til videreførte udviklingspartnerskaber for København (103,3 mio. kr.) og Køge (8,4 mio. kr.). Desuden er der ved at blive indgået endelig aftale om udviklingspartnerskab med både Aarhus og Vejle Kommuner, hvorfor der er reserveret hhv. 55,6 mio. kr. og 17,8 mio. kr. til disse kommuner for 2015.

Tabellen ”Tilskud efter § 17” viser puljen kommunefordelt.

  

Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer - § 19

Der er i alt 17 kommuner, der for 2015 har søgt om tilskud i henhold til § 19, som hovedstadskommune med særlige økonomiske problemer. Heraf har 10 kommuner fået tildelt særtilskud efter § 19 på i alt 130,0 mio. kr. Herudover er der til Furesø Kommune meddelt et tilskud på 66,5 mio. kr. i henhold til aftalen om sammenlægningen af de tidligere Værløse og Farum Kommuner.

Tabellen ”Tilskud efter § 19” viser puljen kommunefordelt.