Tilskud og udligning for kommuner i 2021

Social- og Indenrigsministeriet udsender den 1. juli meddelelse til alle kommuner om deres tilskuds- og udligningsbeløb for 2021.

Statens bloktilskud til kommunerne for 2021 udgør 92.216,6 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet giver den 1. juli 2020 alle kommuner meddelelse om deres del af tilskuddet. Meddelelsen indeholder en samlet oversigt over hver enkelt kommunes tilskuds- og udligningsbeløb, som kommunerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2021.

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Efter udligningsreformen sker der en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen.

Systemet er beskrevet i Social- og Indenrigsministeriets publikation: ”Kommunal udligning og generelle tilskud 2021”.

Publikationen indeholder endvidere eksempler på beregning af tilskud og udligning til enkelte kommuner samt tabeller med tilskuds- og udligningsbeløb for alle landets kommuner.

Find publikationen og anden information vedrørende tilskud og udligning 2021 i boksen her på siden.