Særtilskud til kommunerne i 2023

Der er i alt 50 kommuner, der for 2023 har søgt om tilskud i henhold til § 16 som vanskeligt stillede kommuner. Der er i alt fordelt 619,0 mio. kr. fra særtilskudspuljen (§ 16) til i alt 18 kommuner. Særtilskudspuljen er for 2023 ekstraordinært forhøjet med 250 mio. kr.