Bloktilskud til regionerne for 2022

Indenrigs- og Boligministeriet udsender den 1. juli meddelelse til de 5 regioner om størrelsen af deres statstilskud for 2022.

Statens bloktilskud til regionerne for 2022 udgør 105.428,8 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.065,0 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Indenrigs- og Boligministeriet giver den 1. juli 2021 alle regioner meddelelse om deres del af tilskuddet, som regionerne kan lægge til grund for deres budgetlægning for 2022.

Statens bloktilskud til det regionale sundhedsvæsen finansierer ca. 80 procent af regionernes samlede udgifter til sundhedsvæsenet. Den resterende finansiering udgøres af et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud samt et aktivitetsafhængigt bidrag fra kommunerne.

På udviklingsområdet udgør bloktilskuddet ca. ¾ regionernes indtægter på området.

Bloktilskuddet til regionerne fordeles efter regionernes beregnede udgiftsbehov.

Systemet er beskrevet i Indenrigs- og Boligministeriets publikation: Generelle tilskud til regionerne 2022.

Publikationen indeholder endvidere eksempler på beregning af tilskuddet til en enkelt region samt tabeller med tilskudsbeløb og det relevante datagrundlag for alle 5 regioner.

Tilskudsmeddelelse til regionerne for 2022