Særtilskud til kommunerne i 2019

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner - § 16

Der er i alt 58 kommuner, der for 2019 har søgt om tilskud i henhold til § 16, som vanskeligt stillede kommuner. Der er i alt fordelt 300 mio. kr. fra særtilskudspuljen (§ 16) til i alt 26 kommuner.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner - § 19

Der er i alt 15 kommuner, der for 2019 har søgt om tilskud i henhold til § 19, som hovedstadskommune med særlige økonomiske problemer. Heraf har 9 kommuner fået tildelt særtilskud efter § 19 på i alt 130 mio. kr. Herudover er der til Furesø Kommune meddelt et tilskud på 75,4 mio. kr. i henhold til aftalen om sammenlægningen af de tidligere Værløse og Farum Kommuner.