Særtilskud til kommunerne i 2020

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner - § 16

Der er i alt 62 kommuner, der for 2020 har søgt om tilskud i henhold til § 16, som vanskeligt stillede kommuner. Der er i alt fordelt 360,0 mio. kr. fra særtilskudspuljen (§ 16) til i alt 22 kommuner.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner - § 19

Der er i alt 19 kommuner, der for 2020 har søgt om tilskud i henhold til § 19, som hovedstadskommune med særlige økonomiske problemer. Heraf har 9 kommuner fået tildelt særtilskud efter § 19 på i alt 159,3 mio. kr. Tilskud til Furesø Kommune i henhold til aftalen om sammenlægningen af de tidligere Værløse og Farum Kommuner er videre finansieret af denne pulje til og med 2020.