Klage over tvang i somatikken

En læge eller en tandlæge kan beslutte, at iværksætte tvangsbehandling en varigt inhabil patient, hvis patienten modsætter sig en nødvendig behandling, som ubehandlet ville betyde en væsentlig forringelse af vedkommendes helbred.

Reglerne omfatter patienter, der er fyldt 15 år, og som varigt mangler evnen til at give informeret samtykke til behandling. Det kan f.eks. være demensramte eller patienter med anden varigt nedsat psykisk funktionsevne. Før behandlingen skal der indhentes et informeret samtykke fra nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtige for den pågældende patient.

Anvendelse af tvang skal ses som en sidste udvej og begrænses til det absolut nødvendige, ligesom at patientens frivillige medvirken til behandlingen skal være forsøgt.

Man har mulighed for i et behandlingstestamente, at fravælge fremtidig anvendelse af tvang ved behandling af somatisk sygdom.

Læs mere om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside