Køb af sundhedsydelser i udlandet

Man kan søge behandling i EU, Norge, Island eller Liechtenstein. Man skal selv betale udgifterne til behandleren og efterfølgende søge refunderet et beløb svarende til regionens tilskud, hvis behandlingen var givet i Danmark.

Tilskud gives på samme betingelser som i Danmark, men du kan ikke få tilskud til alle behandlinger.

Læs mere om køb af behandling i udlandet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

En patientvejleder i ens bopælsregion kan give mere information om muligheder og betingelser for behandling i udlandet.

Find kontaktoplysninger til en patientvejleder her