Monitorering af kræftområdet

Sundhedsdatastyrelsen overvåger, hvordan pakkeforløbene for kræftpatienter fungerer ved at lave årlige og kvartalsvise monitoreringer på området.