Overvågning af hjerteområdet

Kvaliteten af hjerteområdet understøttes gennem løbende overvågning af status og udfordringer.

Hjerteområdet er i udvikling: Antallet af danskere, der dør af hjerte-kar-sygdom, er halveret i løbet af de seneste 30 år. Løbende overvågning af området er dog fortsat nødvendigt for at sikre ensartet behandling af høj kvalitet på tværs af landet. Sundhedsstyrelsen laver derfor årligt rapporten, Opfølgning på hjerteområdet, hvor der samles op på status og udfordringerne bredt set og for specifikke sygdomsområder.

De årlige rapporter udarbejdes på baggrund af faglige konklusioner og anbefalinger formidlet i årsrapporter fra de kliniske kvalitetsdatabaser, der tilsammen dækker store dele af hjerteområdet.

Læs mere om overvågning af hjerteområdet og find seneste årsrapport på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Visse livstruende hjertesygdomme overvåges endvidere gennem opgørelser over overskridelser af reglerne om maksimale ventetider. Opgørelserne udarbejdes af Sundhedsstyrelsen på baggrund af indberetninger fra regionerne.

Find opgørelser over overskridelser af reglerne om maksimale ventetider på hjerteområdet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.