Kræftpakker og Kræftplaner

Med ambitiøse kræftplaner og pakkeforløb skal kræftpatienter i Danmark sikres ensartet behandling af høj kvalitet.

Kræftplan IV

I den seneste kræftplan – Kræftplan IV – er der fastlagt en række ambitiøse målsætninger for kræftområdet i Danmark. Kræftoverlevelsen i Danmark i 2025 skal være på niveau med de bedste af vores nordiske nabolande, og i 2030 skal der være en røgfri generation af børn og unge.

Læs mere om Kræftplan IV på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvert år til og med 2020 er der gjort status for Kræftplan IV.

Læs status for 2017 her

Læs status for 2018 her

Læs status for 2019 her

Læs status for 2020 her

Kræftplan V

Regeringen har med 'Ny sundhedspakke' af maj 2023 afsat midler til en Kræftplan V. Sundhedsstyrelsen udarbejder et fagligt oplæg til en Kræftplan V, som forelægges regeringen i slutningen af 2024. 

Det faglige oplæg til Kræftplan V vil bl.a. sætte fokus på tidlig opsporing og på tiden efter kræftbehandling i form af senfølger, rehabilitering og palliation. 

Kommissorium for fagligt oplæg til Kræftplan V 

Kræftpakkerne

Sundhedsvæsnet tilbyder en række kræftpakkeforløb, der skal sikre god og ensartet behandling for patienter i hele landet. Et pakkeforløb træder i kraft ved begrundet mistanke om kræftsygdom og skal skabe et trygt patientforløb gennem udredning, diagnose, behandling og rehabilitering.

Læs mere om kræftpakkeforløb på Sundhedsstyrelsens hjemmeside